Start fase C: de reken- en tekenkamer

 

In september hebben bewoners en medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hard gewerkt aan het maken van de uitgangspunten voor de toekomst van onze dorpse voorzieningen. Zij hebben gewerkt vanuit de vier thema’s: Groen, Sport, Wonen en Cultuur & vrije tijd. Vanaf november werkt een kleinere groep bewoners en medewerkers van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug deze uitgangspunten uit naar concrete scenario’s. 

Nadat we breed informatie hebben opgehaald tijdens de themaweek (fase A), gaan wij in de themagroepen deze resultaten verder uitdiepen naar concrete uitgangspunten (fase B). Het doel van fase B is, met de denkkracht uit de dorpen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te komen tot uitgangspunten per thema. Deze uitgangspunten worden leidend bij de verdere uitwerking van de plannen in fase C.

Vanaf november gaan we van start met fase C. Hierin gaan we concreet aan de slag en werken we naar één scenario: het Masterplan voorzieningen DoeMaarnMee!

Vind hieronder meer informatie over de voorgaande fases van DoeMaarnMee!