Start fase B: de Themagroepen

 

De themaweek is afgelopen en dat betekent dat fase B begint: de themagroepen! In de themagroepen gaan we verder nadenken over de toekomst van de dorpse voorzieningen. We komen in september vier keer bijeen en we rekenen erop dat jij erbij bent!

Nadat we breed informatie hebben opgehaald tijdens de themaweek (fase A), gaan wij in de themagroepen deze resultaten verder uitdiepen naar concrete uitgangspunten (fase B). Het doel van fase B is, met de denkkracht uit de dorpen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te komen tot uitgangspunten per thema. Deze uitgangspunten worden leidend bij de verdere uitwerking van de plannen in fase C.

Nu komt het moment dat we in discussie kunnen gaan over deze thema’s. In deze fase is iedereen welkom die mee wil praten en van gedachten wil wisselen. Dus, grijp je kans en meld je aan!