Organisatie

(Werk in uitvoering – aug sept 2020)

Tijdens de opstartfase is er een voorbereidingsgroep actief het co-creatie proces aan het opstarten. In het najaar 2020 als het proces start, is de regiegroep verantwoordelijk voor het proces.

De regiegroep zal zorgen dat de deelnemersgroep zo breed mogelijk is en faciliteren zodat het proces kan werken.

De regiegroep bestaat uit ambtenaren van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en inwoners uit Maarn Maarsbergen. De regiegroep organiseert een expertise werkgroep om het proces te ondersteunen.