Route naar het Masterplan

Het doel van Doe Maarn Mee is om een Masterplan te maken waarin alle voorzieningen en woningen een plekje hebben gekregen. Om het overzichtelijk te houden en successen te kunnen vieren is het proces opgeknipt en ingericht van brede betrokkenheid in het begin naar gerichte uitwerking met een kleinere groep later in het traject. Elke fase kent zijn eigen conclusies en rapportages.

De eerste fase (fase A) is breed van opzet en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te informeren, mee te laten doen en hun dromen te laten delen. De tweede fase (fase B) is al specifieker en gaat dieper in op de thema’s die in het kader van DoeMaarnMee de hoofdrol spelen. De derde fase (fase C) gaat richting  resultaten en zal de meeste denkkracht en inzet eisen van de deelnemers. De derde fase is waar mogelijk ook ondersteund door hulpmiddelen en professionals. Gebieds- en gebouwontwikkeling is immers een vak. In fase D is de markt aan zet om het Masterplan verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Het hele proces is omschreven in de Route naar het Masterplan.

In de Route naar het Masterplan is een aantal kaders van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug opgenomen. Als reactie daarop is er een document ingebracht door een aantal organisaties uit Maarn. Deze kaders zullen evenals andere kaders meegenomen worden tijdens het co-creatie traject DoeMaarnMee. Ook zijn de kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen als bijlage opgenomen in de Route naar het Masterplan. 

Kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen.

Er zijn veel organisaties actief in Maarn en Maarsbergen. Hieronder een aantal filmpjes van organisatie die mee gaan doen aan Doe Maarn Mee!

Hoe is DoeMaarnMee ontstaan?

De dorpen Maarn en Maarsbergen zijn al decennia met elkaar verbonden en worden beiden, hoewel beide dorpen een sterk eigen karakter hebben, gekenmerkt door een actief verenigingsleven. Ook zijn beide dorpen een geliefde woonomgeving met een grote betrokkenheid onder hun inwoners. De leefbaarheid in beide dorpen staat op een hoog niveau, maar dit is niet vanzelfsprekend; in de komende decennia worden de inwoners gemiddeld ouder, het gebruik van de cultureel- maatschappelijke voorzieningen verandert en de sportvoorzieningen staan onder druk. Doorstroming naar passende woonruimte is voor veel inwoners van de dorpen niet mogelijk en de scholen en kinderopvanglocaties zijn sterk verouderd.

Om een duurzame oplossing te vinden voor veel van deze uitdagingen, is de afgelopen jaren in Maarn gewerkt aan een proces om te komen tot een multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein. Dat is een ontmoetingsplek waar scholen, sport, kinderopvang, welzijn, bibliotheek en andere sociaal-maatschappelijke activiteiten samenkomen, aangevuld met woningbouw. Dit MFA plan stuitte zomer 2019 op weerstand bij veel bewoners van Maarn en Maarsbergen. Zij voelden zich onvoldoende betrokken bij het maken van de plannen.

Een groep dorpsbewoners heeft vervolgens het initiatief genomen voor een bredere aanpak waarbij alle dorpsbewoners betrokken bij kunnen raken. Een aanpak waarbij samen wordt gewerkt naar een masterplan voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen op het Trompplein maar ook op andere locaties in Maarn. Dat heeft geresulteerd tot dit traject onder de naam Doe Maarn Mee.

Hieronder staat een tijdlijn met de voorgeschiedenis en belangrijke data van DoeMaarnMee. Daarop vindt je relevante filmpjes en informatie. Daarnaast zal daar ook het verloop van het traject te zien zijn. 

2021

Fase C in volle gang!
16 nov

image
Afgelopen woensdag (10 november) was alweer de tweede bijeenkomst van fase C. Tijdens deze bijeenkomst zijn we met een maquette aan de slag gegaan. Hoe passen we de voorzieningen straks op de vier locaties in Maarn? Klik hier voor een impressie van de avond.
16 nov Read more

Meningspeiling uitgangspunten fase B
11 nov

image
De geformuleerde uitgangspunten zijn door middel van een vragenlijst voorgelegd aan de inwoners van Maarn & Maarsbergen. Het resultaat is dat de uitgangspunten per thema een ranking hebben gekregen: welk uitgangspunt is het belangrijkst? Lees het rapport door te klikken op onderstaande button.
11 nov Read more

Fase C: Maquette van Maarn
10 nov

image
Om de plannen voor de voorzieningen in Maarn te testen is een maquette gemaakt. Vandaag zijn we hiermee aan de slag gegaan, om te testen of de plannen passen in de structuur van Maarn. Een laagdrempelige en leuke manier om de complexiteit in het maken van een gezond stedenbouwkundig plan meer begrijpelijk te maken! Zie hier een foto van de deelnemers van fase C rondom de maquette. Je kunt de maquette aanschouwen in de bibliotheek Z-O-U-T.
10 nov Read more

Fase C: De ontwikkelpuzzel als teambuilding
4 nov

image
Fase C is van start en als eerste opdracht hebben de deelnemers van fase C de ontwikkelpuzzel gedaan. De ontwikkelpuzzel is een leuke manier om je eigen dorp te ontwerpen en er tegelijkertijd achter te komen hoe ingewikkeld een ontwikkeling kan zijn. Heb je zelf ook zin in een uitdaging en wil je de ontwikkelpuzzel spelen? Klik dan hieronder! (en scroll iets naar beneden)
4 nov Read more

Maarn in het AD
27 okt

image
Maarn verandert. Het dorp aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug is steeds jonger aan het worden. De twee basisscholen groeien weer, de winkeliers passen het assortiment aan. Deze positieve vibe doet veel inwoners goed. Het is vooral te danken aan nieuwkomers uit de grote steden die graag in het groen wonen en Maarn een positieve impuls geven. Klik hieronder en lees de rest van het artikel.
27 okt Read more

Resultaten fase B
14 okt

image
Fase B is afgerond. Alle uitgangspunten van de thema's Groen, Sport, Wonen en Cultuur & vrije tijd zijn verwerkt in één document: het rapport van fase B. Klik hieronder om de resultaten van fase B in te zien.
14 okt Read more

Slotbijeenkomst fase B: de uitgangspunten
1 okt

image
Tijdens de laatste bijeenkomst van de themagroepen werden de geformuleerde uitgangspunten aan elkaar gepresenteerd. Zie hierboven een impressie van de avond.
1 okt Read more

Startbijeenkomst fase B: de Themagroepen!
2 sep

image
Fase B is van start! Op donderdag 2 september was het zo ver: de startbijeenkomst van de Themagroepen. Vier themagroepen Groen, Sport, Wonen en Cultuur & vrije tijd kwamen bij elkaar in de Twee Marken. Na een introductie van het team Doe Maarn Mee over fase B gingen de deelnemers van de themagroepen bij elkaar zitten om elkaar te leren kennen en vorm te geven aan de te stellen doelen voor fase B. Klik hieronder voor een impressie van de startbijeenkomst.
2 sep Read more

Doe mee met de ontwikkelpuzzel!
1 aug

image
Tijdens de zomervakantie kun je bezig met de ontwikkelpuzzel. Kruip in de huid van een gebiedsontwikkelaar en kom er al puzzelend achter welke verschillende uitkomsten er kunnen zijn. Bedenk de mooiste oplossing en laat je buren/familie/vrienden mee puzzelen!
1 aug Read more

Resultaten fase A
28 jul

image
Fase A is afgerond. Alle resultaten van de vragenlijsten, samen met andere activiteiten, zijn gebundeld in één document. Klik hier om de resultaten van fase A in te zien.
28 jul Read more
2021