Route naar het Masterplan

Het doel van Doe Maarn Mee is om een Masterplan te maken waarin alle voorzieningen en woningen een plekje hebben gekregen. Om het overzichtelijk te houden en successen te kunnen vieren is het proces opgeknipt en ingericht van brede betrokkenheid in het begin naar gerichte uitwerking met een kleinere groep later in het traject. Elke fase kent zijn eigen conclusies en rapportages.

De eerste fase (fase A) is breed van opzet en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te informeren, mee te laten doen en hun dromen te laten delen. De tweede fase (fase B) is al specifieker en gaat dieper in op de thema’s die in het kader van DoeMaarnMee de hoofdrol spelen. De derde fase (fase C) gaat richting  resultaten en zal de meeste denkkracht en inzet eisen van de deelnemers. De derde fase is waar mogelijk ook ondersteund door hulpmiddelen en professionals. Gebieds- en gebouwontwikkeling is immers een vak. In fase D is de markt aan zet om het Masterplan verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Het hele proces is omschreven in de Route naar het Masterplan.

In de Route naar het Masterplan is een aantal kaders van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug opgenomen. Als reactie daarop is er een document ingebracht door een aantal organisaties uit Maarn. Deze kaders zullen evenals andere kaders meegenomen worden tijdens het co-creatie traject DoeMaarnMee. Ook zijn de kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen als bijlage opgenomen in de Route naar het Masterplan. 

Kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen.

Er zijn veel organisaties actief in Maarn en Maarsbergen. Hieronder een aantal filmpjes van organisatie die mee gaan doen aan Doe Maarn Mee!

Hoe is DoeMaarnMee ontstaan?

De dorpen Maarn en Maarsbergen zijn al decennia met elkaar verbonden en worden beiden, hoewel beide dorpen een sterk eigen karakter hebben, gekenmerkt door een actief verenigingsleven. Ook zijn beide dorpen een geliefde woonomgeving met een grote betrokkenheid onder hun inwoners. De leefbaarheid in beide dorpen staat op een hoog niveau, maar dit is niet vanzelfsprekend; in de komende decennia worden de inwoners gemiddeld ouder, het gebruik van de cultureel- maatschappelijke voorzieningen verandert en de sportvoorzieningen staan onder druk. Doorstroming naar passende woonruimte is voor veel inwoners van de dorpen niet mogelijk en de scholen en kinderopvanglocaties zijn sterk verouderd.

Om een duurzame oplossing te vinden voor veel van deze uitdagingen, is de afgelopen jaren in Maarn gewerkt aan een proces om te komen tot een multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein. Dat is een ontmoetingsplek waar scholen, sport, kinderopvang, welzijn, bibliotheek en andere sociaal-maatschappelijke activiteiten samenkomen, aangevuld met woningbouw. Dit MFA plan stuitte zomer 2019 op weerstand bij veel bewoners van Maarn en Maarsbergen. Zij voelden zich onvoldoende betrokken bij het maken van de plannen.

Een groep dorpsbewoners heeft vervolgens het initiatief genomen voor een bredere aanpak waarbij alle dorpsbewoners betrokken bij kunnen raken. Een aanpak waarbij samen wordt gewerkt naar een masterplan voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen op het Trompplein maar ook op andere locaties in Maarn. Dat heeft geresulteerd tot dit traject onder de naam Doe Maarn Mee.

Hieronder staat een tijdlijn met de voorgeschiedenis en belangrijke data van DoeMaarnMee. Daarop vindt je relevante filmpjes en informatie. Daarnaast zal daar ook het verloop van het traject te zien zijn. 

2021

Startbijeenkomst fase B: de Themagroepen!
2 sep

image
Fase B is van start! Op donderdag 2 september was het zo ver: de startbijeenkomst van de Themagroepen. Vier themagroepen Groen, Sport, Wonen en Cultuur & vrije tijd kwamen bij elkaar in de Twee Marken. Na een introductie van het team Doe Maarn Mee over fase B gingen de deelnemers van de themagroepen bij elkaar zitten om elkaar te leren kennen en vorm te geven aan de te stellen doelen voor fase B. Klik hieronder voor een impressie van de startbijeenkomst.
2 sep Read more

Doe mee met de ontwikkelpuzzel!
1 aug

image
Tijdens de zomervakantie kun je bezig met de ontwikkelpuzzel. Kruip in de huid van een gebiedsontwikkelaar en kom er al puzzelend achter welke verschillende uitkomsten er kunnen zijn. Bedenk de mooiste oplossing en laat je buren/familie/vrienden mee puzzelen!
1 aug Read more

Resultaten fase A
28 jul

image
Fase A is afgerond. Alle resultaten van de vragenlijsten, samen met andere activiteiten, zijn gebundeld in één document. Klik hier om de resultaten van fase A in te zien.
28 jul Read more

Bijeenkomst voor nieuwkomers
14 jul

image
Woensdagavond was een bijeenkomst voor nieuwkomers in Maarn & Maarsbergen. Het doel was om hen ook te informeren over de co-creatie Doe Maarn Mee.
14 jul Read more

Themaweek
2 jul

image
Van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli was de Doe Maarn Mee themaweek. Iedereen uit de dorpen Maarn & Maarsbergen kon online vragenlijsten invullen om hun mening te geven en dromen te delen. Elke dag stond in het teken van een ander thema. Omdat we iedereen de kans wilde geven om de vragenlijsten in te vullen stonden ze online tot 11 juli. De resultaten van de themaweek worden binnenkort op de website gepubliceerd!
2 jul Read more

Startbijeenkomst
23 jun

image
De start van de co-creatie DoeMaarnMee! in Maarn en Maarsbergen. Tijdens deze bijeenkomst is het co-creatie traject toegelicht.
23 jun Read more

Promodag met de ijswagen
19 jun

image
Om de co-creatie Doe Maarn Mee te promoten ging het team erop uit. In Maarn en Maarsbergen reed zaterdag 19 juni een ijswagen rond om ijsjes uit te delen en tegelijkertijd mensen in te lichten en te activeren om mee te doen.
19 jun Read more

Kaders inwoners Maarn en Maarsbergen
31 mei

image
In de Route naar het Masterplan is een aantal kaders van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug opgenomen. Als reactie daarop is er een document ingebracht door een aantal organisaties uit Maarn. Deze kaders zullen evenals andere kaders meegenomen worden tijdens het co-creatie traject DoeMaarnMee.
31 mei Read more

Avond van de raad 17 mei
17 mei

image
Tijdens de Avond van de Raad gaf Sanne Botterweg een presentatie over de Route naar het Masterplan.
17 mei Read more

Publicatie Route naar het Masterplan
11 mei

image
Op 11 mei is de Route naar het Masterplan gepubliceerd. Hierin staat hoe de co-creatie wordt vormgegeven.
11 mei Read more
2021