Route naar het Masterplan

Het doel van Doe Maarn Mee is om een Masterplan te maken waarin alle voorzieningen en woningen een plekje hebben gekregen. Om het overzichtelijk te houden en successen te kunnen vieren is het proces opgeknipt en ingericht van brede betrokkenheid in het begin naar gerichte uitwerking met een kleinere groep later in het traject. Elke fase kent zijn eigen conclusies en rapportages.

De eerste fase (fase A) is breed van opzet en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te informeren, mee te laten doen en hun dromen te laten delen. De tweede fase (fase B) is al specifieker en gaat dieper in op de thema’s die in het kader van DoeMaarnMee de hoofdrol spelen. De derde fase (fase C) gaat richting  resultaten en zal de meeste denkkracht en inzet eisen van de deelnemers. De derde fase is waar mogelijk ook ondersteund door hulpmiddelen en professionals. Gebieds- en gebouwontwikkeling is immers een vak. In fase D is de markt aan zet om het Masterplan verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.

Het hele proces is omschreven in de Route naar het Masterplan.

In de Route naar het Masterplan is een aantal kaders van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug opgenomen. Als reactie daarop is er een document ingebracht door een aantal organisaties uit Maarn. Deze kaders zullen evenals andere kaders meegenomen worden tijdens het co-creatie traject DoeMaarnMee. Ook zijn de kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen als bijlage opgenomen in de Route naar het Masterplan. 

Kaders vanuit de inwoners Maarn en Maarsbergen.

Er zijn veel organisaties actief in Maarn en Maarsbergen. Hieronder een aantal filmpjes van organisatie die mee gaan doen aan Doe Maarn Mee!

Hoe is DoeMaarnMee ontstaan?

De dorpen Maarn en Maarsbergen zijn al decennia met elkaar verbonden en worden beiden, hoewel beide dorpen een sterk eigen karakter hebben, gekenmerkt door een actief verenigingsleven. Ook zijn beide dorpen een geliefde woonomgeving met een grote betrokkenheid onder hun inwoners. De leefbaarheid in beide dorpen staat op een hoog niveau, maar dit is niet vanzelfsprekend; in de komende decennia worden de inwoners gemiddeld ouder, het gebruik van de cultureel- maatschappelijke voorzieningen verandert en de sportvoorzieningen staan onder druk. Doorstroming naar passende woonruimte is voor veel inwoners van de dorpen niet mogelijk en de scholen en kinderopvanglocaties zijn sterk verouderd.

Om een duurzame oplossing te vinden voor veel van deze uitdagingen, is de afgelopen jaren in Maarn gewerkt aan een proces om te komen tot een multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein. Dat is een ontmoetingsplek waar scholen, sport, kinderopvang, welzijn, bibliotheek en andere sociaal-maatschappelijke activiteiten samenkomen, aangevuld met woningbouw. Dit MFA plan stuitte zomer 2019 op weerstand bij veel bewoners van Maarn en Maarsbergen. Zij voelden zich onvoldoende betrokken bij het maken van de plannen.

Een groep dorpsbewoners heeft vervolgens het initiatief genomen voor een bredere aanpak waarbij alle dorpsbewoners betrokken bij kunnen raken. Een aanpak waarbij samen wordt gewerkt naar een masterplan voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen op het Trompplein maar ook op andere locaties in Maarn. Dat heeft geresulteerd tot dit traject onder de naam Doe Maarn Mee.

Hieronder staat een tijdlijn met de voorgeschiedenis en belangrijke data van DoeMaarnMee. Daarop vindt je relevante filmpjes en informatie. Daarnaast zal daar ook het verloop van het traject te zien zijn. 

2023

Februari 2023 - Update besluitvorming
13 feb

image
In deze nieuwsbrief een eerste reactie op het besluit van de gemeenteraad mbt DoeMaarnMee
13 feb Read more

Januari 2023 - update Data
9 jan

image
Definitieve bob-procedure:
  • 9 januari 2023 : informatieavond voor de raad
  • 12 januari 2023 : beeldvorming (inclusief inspreekmogelijkheid voor belanghebbenden – digitale bijeenkomst)
  • 19 januari 2023 : beeldvorming (tweede avond waarbij raad en college met elkaar in gesprek gaan)
  • 30 januari 2023 : oordeelsvorming
  • 9 februari 2023 : besluitvormende raadsvergadering
9 jan Read more
2022

Nieuwsbrief December 2022
23 dec

image
Lees onze nieuwsbrief van December 2022 met een update over de afsluiting Fase C.
23 dec Read more

Nieuwsbrief september 2022
7 sep

image
Lees hier de nieuwsbrief van Doe Maarn Mee september 2022. Hier vertellen we je over de laatste loodjes, het voorstel, stakeholders en belanghebbende en de slotbijeenkomst van 14 september met een tijdpad.
7 sep Read more

Nieuwsbrief augustus 2022
16 aug

image
Klik op de knop "read" more om de nieuwsbrief van juli 2022 te lezen.
16 aug Read more

Nieuwsbrief juli 2022
11 jul

image
Klik op de knop "read" more om de nieuwsbrief van juli 2022 te lezen.
11 jul Read more

Artikel in De Kaap
28 mei

image
In de fysieke editie van 28 april 2022 is een uitnodiging geplaats van DoeMaarnMee voor bewoners van Maarn en Maarsbergen. Met deze oproep worden alle geïnteresseerde lezers uitgenodigd om langs te komen op de gespreks- en informatieavond op 11 mei 2022.  Dit bericht is ook op de digitale versie van De kaap te lezen, zie hiervoor de andere post in de tijdlijn van DoeMaarnMee.
28 mei Read more

Opbrengsten van de gespreks- en informatieavonden
18 mei

image
De gespreks- en informatieavonden waren bedoeld om allen te informeren over de bereikte voorlopige resultaten en hun perspectieven en suggesties daarop te verzamelen. Ter voorbereiding daarvan waren er eerder al een aantal bijeenkomsten in kleinere kring geweest. De reacties van al die bijeenkomsten, ongeveer 250 reacties, zijn verzameld, geordend en samengevat om die te betrekken bij de verdere uitwerking van de ruimtestudies. En op basis daarvan zijn de hoofdlijnen geschetst in het...
18 mei Read more

Artikel toekomstscenario's in nieuwsblad De Kaap
26 apr

image
Op 26 april 2022 heeft Michiel Schaaij een artikel geschreven over DoeMaarnMee de laatste stand van zaken van de ruimtelijke scenario's van DoeMaarnMee. Hierbij is ook een uitnodiging voor alle geïnteresseerden om te komen naar de gespreks- en informatieavond op 11 mei.
26 apr Read more

Nieuwsbrief DoeMaarnMee April
22 apr

image
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
  • terugblik en stand van zaken;
  • informatieavond 11 mei 2022;
  • informatiepunt.
22 apr Read more
2022