Het doel van fase C is om te komen tot 1 scenario voor de manier waarop scholen, bibliotheek, dorpshuis de Twee Marken, sporthal, wonen en andere gewenste voorzieningen gaan landen op de daarvoor geschikte locaties in Maarn.

Dit scenario moet worden verwerkt in een masterplan op hoofdlijnen. Dit masterplan is zover uitgewerkt en doorgerekend dat het masterplan in principe in de volgende fase kan worden gebruikt om aan potentiƫle marktpartijen te worden voorgelegd.

Deze fase is het meest spannend voor de co-creatie. In deze fase worden de uitgangspunten van fase B uitgewerkt en vindt de belangenafweging plaats. Deze fase moet gaan leiden tot een ruimtelijke invulling: waar gaan de gebouwen komen, en een programmatische invulling: hoe gaan de gebouwen en de functies er in functioneren.

In fase C gaat een werkgroep scenario’s aan de slag. Dit is een groep mensen uit de dorpen aangevuld met ambtenaren vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug met kennis en kunde over de materie. Waar nodig wordt deze groep ondersteund met extern advies van deskundigen. Deze groep zal niet alleen plannen gaan maken maar zal deze plannen ook bespreken en vormen met de direct belanghebbenden. Bijvoorbeeld omwonenden rondom een van de locaties of leden van een van de sportverenigingen.

Deze fase duurt 4 maanden en start zo snel mogelijk na afloop van fase B. We gaan tussendoor nog wel even bekijken of de opzet van deze fase C nog wel aansluit bij wat we willen bereiken. Aan het einde van deze fase zal het resultaat, het masterplan, worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aan de betrokken organisaties. Uiteraard komt er een grote informatiebijeenkomst om de plannen toe te lichten en te bespreken.