FAQ – vragen over DoeMaarnMeeWaarom co-creatie bij DoeMaarnMee?

Participatie kan op allerlei manieren vorm krijgen. Afhankelijk van het doel kan een vorm gekozen worden die daar het beste bij past.
In dit geval is bewust gekozen voor co-creatie omdat er niet alleen participatie gevraagd wordt bij de planvorming, maar vooral ook bij de uitvoering en exploitatie. Daar ligt een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor de organisaties in Maarn en Maarsbergen. Dit vraagt om een intensief gezamenlijk participatie traject waarbij stakeholders vanaf het begin op gelijkwaardige wijze betrokken worden.  Het Masterplan wordt alleen succesvol als er sprake is van mede-eigenaarschap en draagvlak voor de uitvoering bij de aanbieders en dorpsbewoners.

Wanneer start dit proces

We wilden in maart 2020 starten, maar door Corona wordt dat najaar 2020. Je kunt dus nog deelnemen.

Wie doen er nu al mee in dit proces?

Iedereen die op een constructieve manier wil bijdragen aan een masterplan voor duurzame voorzieningen in Maarn Maarsbergen kan meedoen.
Dat zijn dus bewoners, sportverenigingen, Maarnwijzer, de muziekverenigingen, de scholen etc. Liefst georganiseerd, zoals een groep omwonenden van het Trompplein en de Breeschoterlaan al met elkaar gedaan hebben.
Ook meedoen? Lees hier verder hoe je dat kunt doen.

Kan ik als bewoner ook meedoen?

Ja. Via https://doemaarnmee.nl/aanmelden/ kun je je aanmelden als Deelnemer in het proces.

Wat is een Deelnemer, Voorziening of het MasterPlan?

We hanteren een heel aantal begrippen in dit proces. Een overzicht van alle begrippen vind je hier? https://doemaarnmee.nl/begrippenlijst

Er wordt gesproken over “kaders”, wat zijn die precies?

Kaders zijn voorwaarden van deelnemers in het proces. Zo heeft de gemeente kaders, bijvoorbeeld over geld of de verhouding van sociale vs vrije huizenbouw, maar een sportvereniging of school natuurlijk ook. De kaders bij het besluit van de raad in juli 2020 zijn de gemeentelijke kaders.