Na de zomerstop volgt fase B. Het doel van fase B is om, met denkkracht uit de dorpen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te komen tot uitgangspunten per thema die van belang zijn voor de verdere uitwerking in fase C.

Klik hier om je aan te melden voor één van de themagroepen

Er is bewust voor gekozen om dit op thema niveau te doen en niet meteen de aandacht te vestigen op welke voorzieningen waar moeten komen. Als er in deze fase direct naar uitwerking van de verschillende functies en voorzieningen wordt gekeken gaan mensen zich organiseren naar belangen terwijl we in deze fase vooral nog op zoek zijn naar wat men bindt.

Dit betekent niet dat er aan het einde van fase B alleen globale ideeën per thema verzameld zijn. De denkkracht dient wel ingezet te worden om oplossingen en uitgangspunten te bedenken die kunnen bijdragen aan het realiseren van de voorzieningen. Daarbij is samenwerking tussen de thema’s onmisbaar.

Fase B gaat van start na de zomervakantie en zal 1 maand duren. In die maand zullen 4 bijeenkomsten plaatsvinden: een startbijeenkomst, twee themagroepen en een afsluitende bijeenkomst.

  • startbijeenkomst (plenair): 2 september 2021: 19:30 – 21:30
  • 1e bijeenkomst themagroep: 9 september 2021: 19:30 – 21:00
  • 2e bijeenkomst themagroep: 23 september 2021: 19:30 – 21:00
  • eindbijeenkomst (plenair): 30 september 2021: 19:30 – 21:00

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot een thema mag zich aanmelden om mee te denken. Het is dan wel belangrijk dat je bij elke bijeenkomst aanwezig kunt zijn.