Welkom bij de themaweek, vandaag staat cultuur en vrije tijd centraal.

Tijdens 4 themadagen krijgen de inwoners van Maarn & Maarsbergen de gelegenheid om op een interactieve en een toegankelijke manier hun inbreng te geven op de thema’s. Elke dag komt een ander thema aan bod. Meer weten?

Cultuur & vrije tijd gaat vooral over de lokale cultuur en vrijetijdsbesteding. Het dorpshuis de Twee Marken en de bibliotheek zijn belangrijke plekken voor die lokale cultuur. Maar ook in de sporthal vinden activiteiten plaats die onderdeel zijn van de lokale cultuur. En in de dorpsmoestuin of het mama café hebben dorpsbewoners veel vrije uurtjes doorgebracht.

Vandaag staat er naast de vragenlijst ook een interactief werkblad voor je klaar. Onder het werkblad leggen we uit hoe dit programma werkt.

We hebben een aantal vragen voor je, die gaan over cultuur en vrije tijd in Maarn & Maarsbergen


Toekomstbestendige voorzieningen

Een voorziening is iets waar je wat kunt doen. Denk aan een supermarkt voor behoeftes zoals boodschappen of aan iets dat je kunt doen omdat je dat leuk vindt, zoals een museum waar je kunst kunt bekijken. Er zijn verschillende soorten voorzieningen: openbare voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen en bijzondere voorzieningen.

Onderdeel zijn van een gemeenschap, hechte familiebanden en vriendschappen zijn cruciaal voor je welbevinden én je gezondheid. De woonomgeving, met name het ervaren van sociale cohesie ofwel binding met de buurt, is de belangrijkste factor voor woontevredenheid blijkt uit zeer recent onderzoek van het CBS (2018). Voorzieningen in de directe omgeving zoals horeca, buurthuizen en parken dragen daar aan bij. Of zoals hoogleraar en CBS hoofddemograaf Jan Latten het treffend formuleert: “Wonen in het groen of in de stad: sociaal cement maakt mensen pas écht gelukkig”.

Een dag in het leven van …

We kijken mee met onze hoofdrolspelers op zaterdag 15 september 2035. Misschien ben je dan zelf wel op de leeftijd van onze hoofdrolspelers? Of je kinderen, buren of andere bekenden. We willen je vragen om je in te leven in iemand uit je omgeving, die deze hoofdrolspeler zou kunnen zijn.

We gaan naar een stripverhaal kijken over een dag uit het leven van onze hoofdrolspelers. In het stripverhaal zijn een aantal onderdelen blanco. We willen je vragen hier met post-its aan te geven wat jij zou doen in hun situatie. Onder de afbeelding vind je instructies om jouw opmerkingen toe te voegen.

Ga naar het werkblad – Day in the life

 

Hoe werkt Mural?
Je klikt op de roze link ‘ENTER THE MURAL’ om naar het werkblad te gaan.
Een opmerking toevoegen
In het werkblad kan je ergens dubbelklikken om een post-it te plaatsen. Op de plek waar jij dubbelklikt verschijnt een gele post-it. Typ de tekst die je wil toevoegen. Je hebt nu een opmerking geplaatst.
Een foto toevoegen
Zoek je foto op in de verkenner, en sleep deze het Mural bord in. Of, een tweede methode. Als je rechts klikt komt er een menu tevoorschijn. Bijna helemaal onderin staat ‘import files’. Zoek het bestand op in de goede map op je computer, en importeer deze.
Een schets maken
Aan de linkerzijde van het bord staat een reeks iconen. Een van deze iconen is een potlood. Als je hierop klikt kan je een tekening maken. Heb je iets met de hand op papier getekend? Maak een foto van de tekening en voeg deze toe als foto.

Vrije opdracht: Combinaties van cultuur en sport

De uitdagingen waar Maarn en Maarsbergen nu voor staan zijn niet uniek. Op vele plekken in Nederland zetten gemeenschappen zich in om hun geliefde locaties te behouden.

We zijn op zoek naar meer inspiratie. Welke spraakmakende voorbeelden ken je?

Whatsapp 085 047 0114        Mail ons

Dank voor je deelname!

Vind je het thema cultuur & vrije tijd heel belangrijk bij het maken van de nieuwe plannen voor de voorzieningen en wil je graag verder meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de themagroep cultuur & vrije tijd in fase B. Begin september gaan we van start. Meer informatie komt na 7 juli op deze website. Wil je je nu alvast melden? Stuur een mailtje naar info@doemaarnmee.nl

Welkom bij de themaweek, vandaag staat wonen centraal.

Tijdens 4 themadagen krijgen de inwoners van Maarn & Maarsbergen de gelegenheid om op een interactieve en een toegankelijke manier hun inbreng te geven op de thema’s. Elke dag komt een ander thema aan bod. Meer weten?

Wonen is een thema dat gaat over de toekomst voor Maarn. Is er wel plek voor iedereen die wil wonen in Maarn? Kunnen jonge starters een betaalbare woning vinden? En waar ga je naar toe als je ook op latere leeftijd in een geschikte woning wil wonen? De druk op de woningmarkt is hoog, ook in Maarn en Maarsbergen. Dit thema gaat over wat voor soort woningen erbij zouden moeten komen in Maarn om te voldoen aan de woonbehoeften van de toekomst.

We hebben een aantal vragen voor je, die gaan over wonen in Maarn & Maarsbergen

Tuindorp

Het Tuindorp in Maarn (1924) is een van de best bewaarde tuindorpen van Nederland. Het tuindorp is een model voor stedelijke ontwikkeling, een zogenoemde Company Town. Dat concept is ontwikkeld in Engeland door Ebener Howard, en veel toegepast binnen Europa. In opdracht van de woningbouwvereniging Maarn is voor het personeel van de Nederlande Spoorwegen dit tuindorp gebouwd.

De oorspronkelijke tuindorpen hebben (arbeiders)huizen met grote (moes)tuinen, een school en winkels. De bouw van Tuindorp was het begin van de centrum van het dorp Maarn. De winkels aan dit plein van de bakker, slager, en grutter zijn woningen geworden. Sinds 2009 is het Tuindorp gemeentelijk monument.

De toekomst van tuindorp Maarn

Het tuindorp Maarn wordt gezien als het best bewaarde tuindorp en is dus uniek in Nederland. Daarnaast is het heel bijzonder dat het groene karakter in het gehele dorp zo sterk aanwezig is. Wanneer er nieuw gebouwd wordt in Maarn, zal deze nieuwbouw zich moeten verhouden naar de uitstraling van Maarn.

 

Bouwen voor verschillende generaties

In relatie tot Doe Maarn Mee is het bouwen van woningen waarschijnlijk nodig om twee redenen. De eerste reden is dat een diverser woningaanbod beter kan aansluiten op de wensen van toekomstige bewoners waardoor een vitale leefgemeenschap behouden blijft, wat ook weer goed is voor het gebruik van de voorzieningen. De tweede reden is om de voorzieningen te kunnen realiseren met een financieel gezond plan. Plat gezegd heeft de ontwikkeling inkomsten nodig voor de haalbaarheid.

Bij nieuwbouw is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de demografie. Demografie betekent het bestuderen van de bevolkingsopbouw. De cijfers geven een voorspelling van de toekomstige aantallen inwoners en huishoudens. Deze kunnen worden onderverdeeld naar bijvoorbeeld leeftijd of opleiding.

Met deze cijfers wordt bepaald wat de vraag zal zijn op de woningmarkt. De gemiddelde grootte van Nederlandse huishoudens wordt steeds kleiner, waardoor ook de toekomstige woning steeds kleiner wordt. In het huidige woonaanbod is vaak onvoldoende ruimte voor starters en senioren. De twee doelgroepen die zoeken naar een kleine woning. Voor senioren speelt niet alleen de woonbehoefte mee, maar ook de toegang tot zorg en voorzieningen. De oplossingen die beide groepen wenselijk vinden zijn verschillend. Denk aan bijvoorbeeld tiny houses, een knarrenhof, of een wooncoöperatie.

 

Toekomstvisie van de gemeente

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een toekomstvisie geschreven voor iedere kern in de gemeente.

De toekomstvisie is opgesteld op basis van dorpsparticipatie met online enquetes en een dialoogsessie. Uit de resultaten van de toekomstvisie Maarn & Maarsbergen blijkt dat het belangrijk is dat er gebouwd wordt voor senioren en starters, en dat er geen negatieve effecten zijn op de natuur en biodiversiteit. Als er gebouwd wordt, is er een voorkeur voor de randen van het dorp:

“Over de entree aan de westzijde van Maarn (Meubin) zijn de meningen verdeeld: er zijn zowel mensen die vinden dat dit een mooie plek voor woningbouw is, als mensen die vinden dat de natuur hier in stand moet blijven.
Aan de oostkant van Maarn, bij de Planetenbaan, zien vrij veel respondenten kansen voor woningbouw. In iets mindere mate geldt dit ook voor woningbouw in de weilanden aan de noordzijde, richting Woudenberg.”

Dank voor je deelname!

Vind je het thema wonen heel belangrijk bij het maken van de nieuwe plannen voor de voorzieningen en wil je graag verder meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de themagroep wonen in fase B. Begin september gaan we van start. Meer informatie komt na 7 juli op deze website. Wil je je nu alvast melden? Stuur een mailtje naar info@doemaarnmee.nl

 

Bronnen:

https://www.ivn.nl/routes/id:3023&locatie:Maarn&result:wandeling-door-de-meersbergse-buurt

https://www.wbvmaarn.nl/over-ons/over-ons/tuindorp/

Welkom bij de themaweek, vandaag staat sport en beweging centraal.

Tijdens 4 themadagen krijgen de inwoners van Maarn & Maarsbergen de gelegenheid om op een interactieve en een toegankelijke manier hun inbreng te geven op de thema’s. Elke dag komt een ander thema aan bod. Meer weten?

Sport is overduidelijk een thema dat aan de orde moet komen in de co-creatie. De huidige sporthal is een gewaardeerde binnensportlocatie en geeft variatie aan het sportaanbod in Maarn en Maarsbergen. Op de locaties Buurtsteeg en Planetenbaan vinden we buitensport, daar zijn immers de hockeyvelden, voetbalvelden en de tennisbanen. Daarnaast is er in de bossen veel ruimte voor allerlei vormen van sport en beweging.

Sporten en in beweging zijn is niet alleen fijn, het is ook van groot belang voor onze gezondheid. Samen sporten en een sportvereniging runnen zijn daarnaast ook nog eens van groot belang voor een hechte dorpsgemeenschap.

We hebben een aantal vragen voor je, die gaan over sport in Maarn & Maarsbergen


Overcapaciteit van de sporthal

In recent onderzoek van de gemeente wordt gesteld dat de sporthal in Maarn op het gebied van sport overcapaciteit heeft. Dat betekent dat de bezetting van de sporthal hoger zou kunnen zijn dan nu het geval is. Dit is heel belangrijk wanneer de sporthal onderdeel wordt van de nieuwbouw plannen. De realisatie van een volwaardige sporthal voor de toekomst is een spannende onderneming. Het is veel eenvoudiger om een bestaande sporthal rendabel te houden. Bij nieuwbouw moet de gemeenschap naast de exploitatie ook de bouwkosten financieren.

Om de kans op een mooie sporthal voor Maarn, Maarsbergen en omgeving te vergroten, gaan we in fase B in kaart brengen welke kansen wij zien. Nu en in de toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar sportfuncties, maar ook naar ander gebruik van de sporthal door andere verenigingen en activiteiten. Zoals nu ook al het geval is.

Vrije opdracht: Combinaties van cultuur en sport

De uitdagingen waar Maarn en Maarsbergen nu voor staan zijn niet uniek. Op vele plekken in Nederland zetten gemeenschappen zich in om hun geliefde locaties te behouden.

Wij hebben al een paar voorbeelden verzameld, deze zie je in de vragenlijst. We zijn heel benieuwd wat je aanspreekt en waarom? Daarnaast zijn we op zoek naar meer inspiratie. Welke spraakmakende voorbeelden ken je?

Whatsapp 085 047 0114        Mail ons

Dank voor je deelname!

Vind je het thema sport heel belangrijk bij het maken van de nieuwe plannen voor de voorzieningen en wil je graag verder meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de themagroep sport in fase B. Begin september gaan we van start. Meer informatie komt na 7 juli op deze website. Wil je je nu alvast melden? Stuur een mailtje naar info@doemaarnmee.nl

Welkom bij de themaweek, vandaag staat groen centraal.

Tijdens 4 themadagen krijgen de inwoners van Maarn & Maarsbergen de gelegenheid om op een interactieve en een toegankelijke manier hun inbreng te geven op de thema’s. Elke dag komt een ander thema aan bod. Meer weten?

Groen is een onderwerp dat vrijwel iedereen noemt bij de omschrijving van de dorpen. Dit groen wordt ook hoogst gewaardeerd. De bossen om de dorpen, maar ook de bomen en de groene uitstraling binnen de dorpen zijn vaak genoemd. Het is duidelijk een grote bindende factor en nieuwe ontwikkelingen zullen daar rekening mee moeten houden. Daarnaast liggen een paar locaties buiten de rode contour van de provincie Utrecht. Alleen onder bijzondere omstandigheden mogen daar nieuwe functies gebouwd worden.

We hebben een aantal vragen voor je, die gaan over het groen in Maarn & Maarsbergen

Deze themadag staat nog t/m 11 juli online. We hebben een andere toepassing gebruikt, maar de inhoud van de vragenlijst is exact hetzelfde. Alle resultaten die zijn ingevuld zullen worden meegenomen voor het vervolg.

De mooie groene omgeving in Maarn en Maarsbergen is voor veel mensen heel waardevol. Veel mensen wonen graag in een groene wijk, waar de huizenprijzen vaak hoger zijn. De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor de, vaak indirecte, voordelen van een groene leefomgeving. Zo hebben onder andere het RIVM en Wageningen Universiteit de waarde van groen onderverdeeld in de categorieën economie, klimaat, milieu, gezondheid, sociaal en veiligheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invloed van groen en water op de verkoeling van de stad, op de luchtkwaliteit, op gezondheid of het vastleggen van CO2. De mooie groene omgeving heeft veel voordelen voor de bewoners van Maarn en Maarsbergen.

Een groene omgeving heeft ook een positieve bijdrage voor de biodiversiteit. In de volgende video vertelt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis, wat biodiversiteit is en hoe je dat in je eigen tuin kunt vergroten.
Wil je meer weten over de groene omgeving van Maarn? Er is een leuke IVN wandelroute van ongeveer 10 kilometer door de omgeving. Deze is uitgezet door de vereniging MMN. Bekijk de route

De rode contour

Met de rode contour wordt de begrenzing van stedelijk gebied aangegeven. Deze rode contour is een belangrijk middel om in Nederland de kwaliteit van het landelijk gebied te behouden. Het doel is om eerst te zoeken naar bouwlocaties binnen het stedelijk gebied. Met dit beleid wordt het landschap beschermd. Voor Maarn en Maarsbergen is dit heel begrijpelijk, want de omgeving is prachtig.

De provincie Utrecht heeft de rode contour vastgelegd, wat betekent dat de gemeente(s) zich hier in principe aan moeten houden. Deze kaart kan je hier bekijken.

Het is ook mogelijk om buiten deze rode contour te bouwen, maar daar staan wel strengere eisen tegenover. Dat zorgt ervoor dat het moeilijker en duurder is om buiten de rode contour te bouwen.

Voor Maarn kan dit een rol spelen wanneer bij de sportvelden wordt gezocht naar een locatie. De oostzijde van de Planetenbaan ligt namelijk buiten de rode contour. Als hier plannen komen om een of meerdere voorzieningen te bouwen dan zal daar overeenstemming over moeten worden bereikt met onder andere de provincie Utrecht.

Dank voor je deelname!

Vind je het thema groen heel belangrijk bij het maken van de nieuwe plannen voor de voorzieningen en wil je graag verder meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de themagroep groen in fase B. Begin september gaan we van start. Meer informatie komt na 7 juli op deze website. Wil je je nu alvast melden? Stuur een mailtje naar info@doemaarnmee.nl

Ga door naar themadag 2 Sport

 

Bronnen:

https://edepot.wur.nl/120902

https://www.rivm.nl/nieuws/waarde-van-groen-en-water-in-stad-in-beeld