Beste inwoners van Maarn en Maarsbergen,

Wij praten u graag bij over Doe Maarn Mee, het plan om samen invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Voorzieningen waar onder andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw bij elkaar komen. Met als belangrijkste doel vitale dorpen nu en in de toekomst.

In maart werden we overvallen door het coronavirus. Dat betekende dat alles stil kwam te liggen. Ook de start van Doe Maarn Mee! Gelukkig heeft de gemeenteraad in juli wel het procesplan met de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. Dit plan is opgesteld door de voorbereidingsgroep bestaande uit de initiatiefnemers van het alternatieve plan (de Perimetergroep) en de gemeente samen. Na de zomer hebben we de organisatie van de co-creatie samen opgepakt. Helaas bleken de ideeën over hoe we dat op de juiste manier kunnen doen bij een deel van de initiatiefnemers teveel te verschillen van die van de andere leden van de voorbereidingsgroep. We zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerken niet meer lukte met de huidige samenstelling van deze groep.

Dat neemt niet weg dat we wél verder gaan met Doe Maarn Mee op basis van het procesplan en de randvoorwaarden van de raad. De gemeente is zich ervan bewust dat in het dorp mogelijk het gevoel bestaat dat de gemeente nu bepaalt wat er gaat gebeuren. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het vervolg gaat in nauwe samenwerking met het dorp, met álle belanghebbenden en betrokkenen, zowel in de voorbereiding als in het co-creatieproces. De betrokken organisaties, verenigingen en commissies zijn hier over al geïnformeerd.

De komende maanden gaat de onafhankelijke procesbegeleider die door de voorbereidingsgroep is geselecteerd met de betrokken organisaties, verenigingen en commissies in Maarn en Maarsbergen in gesprek om zo verder vorm te geven aan de manier waarop u kunt meedenken en meedoen aan Doe Maarn Mee. Begin volgend jaar komen we dan bij u terug met meer informatie. Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de maatschappelijke voorzieningen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Maarn en Maarsbergen.

Mocht u al een goed idee hebben, stuur dat dan naar DoeMaarnMee@heuvelrug.nl.