Definitieve bob-procedure:

  • 9 januari 2023 : informatieavond voor de raad
  • 12 januari 2023 : beeldvorming (inclusief inspreekmogelijkheid voor belanghebbenden – digitale bijeenkomst)
  • 19 januari 2023 : beeldvorming (tweede avond waarbij raad en college met elkaar in gesprek gaan)
  • 30 januari 2023 : oordeelsvorming
  • 9 februari 2023 : besluitvormende raadsvergadering

Lees hier de nieuwsbrief van Doe Maarn Mee september 2022.
Hier vertellen we je over de laatste loodjes, het voorstel, stakeholders en belanghebbende en de slotbijeenkomst van 14 september met een tijdpad.

Klik op de knop “read” more om de nieuwsbrief van juli 2022 te lezen.

Klik op de knop “read” more om de nieuwsbrief van juli 2022 te lezen.

Lees over het verleden en het ontstaan van De Twee Marken via een artikel van mfa-maarn.nl

In fase C is de Werkgroep druk bezig geweest met het bedenken en doorrekenen van verschillende scenario’s. Daarbij wordt er steeds gekeken naar de mogelijkheden om alles samen te brengen tot een richting. Sinds april 2022 is er een fysieke informatiepunt in de ontmoetingsruimte van De Twee Marken. Hier vindt men informatie over de scenario’s en kunnen zij ideeën achterlaten op de posters via Post-It’s en in de ideeëndoos.

In fase C zijn we bezig met het maken van een ruimtelijke invulling: waar gaan de gebouwen komen, en een programmatische invulling: hoe gaan de gebouwen en de functies erin functioneren. Tijdens de gespreks- en informatieavonden van april en mei zijn twee scenario’s gepresenteerd:

  • Scenario Alles op Trompplein
  • Scenario Alles op Planetenbaan

Deze scenario’s zijn fysiek te bekijken in het informatiepunt in de ontmoetingsruimte van De Twee Marken en online te zien via doemaarnmee.nl

De gespreks- en informatieavonden waren bedoeld om allen te informeren over de bereikte voorlopige resultaten en hun perspectieven en suggesties daarop te verzamelen. Ter voorbereiding daarvan waren er eerder al een aantal bijeenkomsten in kleinere kring geweest. De reacties van al die bijeenkomsten, ongeveer 250 reacties, zijn verzameld, geordend en samengevat om die te betrekken bij de verdere uitwerking van de ruimtestudies. En op basis daarvan zijn de hoofdlijnen geschetst in het document “Opbrengsten DMM – Gespreks- en informatieavonden”.