Lees hier de nieuwsbrief van Doe Maarn Mee september 2022.
Hier vertellen we je over de laatste loodjes, het voorstel, stakeholders en belanghebbende en de slotbijeenkomst van 14 september met een tijdpad.

Klik op de knop “read” more om de nieuwsbrief van juli 2022 te lezen.

Klik op de knop “read” more om de nieuwsbrief van juli 2022 te lezen.

Lees over het verleden en het ontstaan van De Twee Marken via een artikel van mfa-maarn.nl

In fase C is de Werkgroep druk bezig geweest met het bedenken en doorrekenen van verschillende scenario’s. Daarbij wordt er steeds gekeken naar de mogelijkheden om alles samen te brengen tot een richting. Sinds april 2022 is er een fysieke informatiepunt in de ontmoetingsruimte van De Twee Marken. Hier vindt men informatie over de scenario’s en kunnen zij ideeën achterlaten op de posters via Post-It’s en in de ideeëndoos.

In fase C zijn we bezig met het maken van een ruimtelijke invulling: waar gaan de gebouwen komen, en een programmatische invulling: hoe gaan de gebouwen en de functies erin functioneren. Tijdens de gespreks- en informatieavonden van april en mei zijn twee scenario’s gepresenteerd:

  • Scenario Alles op Trompplein
  • Scenario Alles op Planetenbaan

Deze scenario’s zijn fysiek te bekijken in het informatiepunt in de ontmoetingsruimte van De Twee Marken en online te zien via doemaarnmee.nl

De gespreks- en informatieavonden waren bedoeld om allen te informeren over de bereikte voorlopige resultaten en hun perspectieven en suggesties daarop te verzamelen. Ter voorbereiding daarvan waren er eerder al een aantal bijeenkomsten in kleinere kring geweest. De reacties van al die bijeenkomsten, ongeveer 250 reacties, zijn verzameld, geordend en samengevat om die te betrekken bij de verdere uitwerking van de ruimtestudies. En op basis daarvan zijn de hoofdlijnen geschetst in het document “Opbrengsten DMM – Gespreks- en informatieavonden”.

 

In de fysieke editie van 28 april 2022 is een uitnodiging geplaats van DoeMaarnMee voor bewoners van Maarn en Maarsbergen. Met deze oproep worden alle geïnteresseerde lezers uitgenodigd om langs te komen op de gespreks- en informatieavond op 11 mei 2022. 

Dit bericht is ook op de digitale versie van De kaap te lezen, zie hiervoor de andere post in de tijdlijn van DoeMaarnMee.

Op 26 april 2022 heeft Michiel Schaaij een artikel geschreven over DoeMaarnMee de laatste stand van zaken van de ruimtelijke scenario’s van DoeMaarnMee. Hierbij is ook een uitnodiging voor alle geïnteresseerden om te komen naar de gespreks- en informatieavond op 11 mei.