Maarn en Maarsbergen zijn bijzondere dorpen met sterke gemeenschappen. Goede lokale voorzieningen en actieve verenigingen dragen daar sterk aan bij en voor veel inwoners is het een belangrijke reden om hier te komen of te blijven wonen. Als we dat in de toekomst ook zo willen houden, vraagt dat inbreng van verenigingen, instanties en inwoners. Daarbij moet er oog zijn voor elkaars uitdagingen en belangen en gekeken worden waar de samenhang gecreëerd en versterkt kan worden.

Om te komen tot een breed gedragen plan is er een voorbereidingsgroep samengesteld met de initiatiefnemers (de zogenaamde “Perimeter groep“) en vertegenwoordigers van de gemeente Utrechts Heuvelrug. Deze voorbereidingsgroep heeft een procesplan opgesteld dat de stappen beschrijft waarlangs de Maarnse en Maarsbergse gemeenschap samen met de gemeente dit plan, het Masterplan Voorzieningen Maarn en Maarsbergen, gaan maken, dat volgens iedereen het best tegemoet komt aan de huidige én toekomstige behoeftes van de gemeenschap én realistisch en haalbaar is. Een masterplan dat dus echt uitgevoerd kan gaan worden.

Met dit proces wordt de betrokkenen en geïnteresseerden de mogelijkheid gegeven om de leefbaarheid in Maarn en Maarsbergen voor de toekomst te borgen en benodigde dorpsvoorzieningen vorm te geven. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid voor jong en oud om aan huidige en toekomstige uitdagingen inhoud te geven.