Beslisdocument v220915
30 Downloads

Herziening versie 15 september met voetnoot op pagina 16 betreffende verdeling woningen over kavel.