Waarde van groen en water in de stad in beeld

Bij stedelijke ontwikkeling moet er meer aandacht komen voor de maatschappelijke voordelen van groen en water. Groen en water dragen bij aan verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de gezondheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  presenteert verschillende modellen die de maatschappelijke voordelen van groen en water, het natuurlijk kapitaal, in de stad in beeld brengen.