Scenario Alles op Trompplein en scenario Alles op Planetenbaan

In fase C zijn we bezig met het maken van een ruimtelijke invulling: waar gaan de gebouwen komen, en een programmatische invulling: hoe gaan de gebouwen en de functies erin functioneren. Tijdens de gespreks- en informatieavonden van april en mei zijn twee scenario’s gepresenteerd:

  • Scenario Alles op Trompplein
  • Scenario Alles op Planetenbaan

Deze scenario’s zijn fysiek te bekijken in het informatiepunt in de ontmoetingsruimte van De Twee Marken en online te zien via doemaarnmee.nl