Publicatie Route naar het Masterplan

Op 11 mei is de Route naar het Masterplan gepubliceerd. Hierin staat hoe de co-creatie wordt vormgegeven.