Publicatie Procesplan

De voorbereidingsgroep (groep van bewoners en medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug) heeft het Procesplan co-creatie Masterplan voorzieningen opgesteld. De gemeenteraad heeft dit plan inclusief amendementen vastgesteld. In dit plan staat op hoofdlijnen hoe het traject eruit gaat zien en waartoe het moet leiden.