Penta Rho rapport

In het kader van het MFA-traject is het Penta Rho rapport opgesteld. Het doel van het rapport was om een verantwoord besluit te kunnen nemen over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om het project verder uit te kunnen werken en te kunnen aanbesteden.