Opbrengsten van de gespreks- en informatieavonden

De gespreks- en informatieavonden waren bedoeld om allen te informeren over de bereikte voorlopige resultaten en hun perspectieven en suggesties daarop te verzamelen. Ter voorbereiding daarvan waren er eerder al een aantal bijeenkomsten in kleinere kring geweest. De reacties van al die bijeenkomsten, ongeveer 250 reacties, zijn verzameld, geordend en samengevat om die te betrekken bij de verdere uitwerking van de ruimtestudies. En op basis daarvan zijn de hoofdlijnen geschetst in het document “Opbrengsten DMM – Gespreks- en informatieavonden”.