Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties

Dit document geeft antwoord op de vraag: Wat is de huidige en toekomstige vraag naar zwembaden, binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en hoe verhoudt zich dit tot het huidige aanbod?