Maarn en Maarsbergen zijn vitale dorpen en willen dat graag blijven. Daar horen goede voorzieningen bij. Hoe mooi zou het zijn om een ontmoetingsplek te hebben waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen en dat er gelijk ook ruimte ontstaat voor woningen.

Dit waren de eerste woorden van de uitnodiging aan de bewoners van Maarn en Maarsbergen voor de eerste bijeenkomst om deze dorpsvoorzieningen samen te creëren. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Deze eerste bijeenkomst, die bedoeld was om het proces van deze co-creatie te bepalen, kon helaas niet doorgaan. Pas als we het proces en de kaders van het plan hebben vastgelegd, kunnen we naar de volgende stap: het ontwikkelen van een masterplan. We willen graag na de zomer, zodra de coronamaatregelen het toelaten, samen met alle betrokkenen starten met het creëren van een masterplan. Daarom heeft de voorbereidingsgroep besloten de gemeenteraad te vragen het procesplan met de kaders vast te stellen. Dit gebeurt a.s. maandagavond 22 juni.

Wat vooraf ging

Voor de zomer 2019 gaf de gemeenteraad groen licht voor de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvoorziening in Maarn op het Trompplein, gecombineerd met woningen en vormgegeven samen met inwoners. In de zomer hebben meerdere inwoners van Maarn en Maarsbergen nagedacht over alternatieven die mogelijk meer ruimte bieden voor een duurzame invulling. Deze zijn besproken met de dorpen en met de gemeente. Na positieve reacties zijn de krachten gebundeld en hebben we samen (initiatiefgroep en gemeente) een proces van co-creatie bedacht. Hierin kunnen inwoners, organisaties en verenigingen samen vorm geven aan een plan voor de toekomstige dorpsvoorzieningen.

Het procesplan

De voorbereidingsgroep heeft een procesplan gemaakt met daarbij duidelijke kaders en uitgangspunten. Dit procesplan met de gemeentelijke kaders wordt tijdens een beeldvormende vergadering Samenleving/Ruimte besproken op maandag 22 juni. Deze avond is online omdat de politici vanwege corona nog niet fysiek bij elkaar kan komen. Onder de naam Doe Maarn Mee! starten we na de zomer met het daadwerkelijk proces van co-creatie. Hiervoor bedenkt het voorbereidingsteam nog werkvormen die voldoen aan de coronaregels en tegelijk recht doen aan het samen ontwikkelen van het masterplan.

Wilt u de vergadering bijwonen? Kijk voor meer informatie over de online vergadering van de raad op https://www.heuvelrug.nl/raad.