Maandag 16 maart stond de eerste informatieavond rond het co-creatietraject DoeMaarnMee gepland. Daarvoor heb je eerder een uitnodiging gekregen.

Helaas moeten ook wij vanwege de dreigingen van het Coronavirus de bijeenkomst van 16 maart verzetten.

Het Kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van Corona te beperken. Dat betekent dat er tot 1 april geen bijeenkomsten van meer dan 100 bezoekers meer georganiseerd mogen worden en dat senioren en mensen met een verhoogd risico voorzichtig moeten omgaan met grote groepen. Ook voor ons betekent dat tot onze spijt dat we de bijeenkomst niet door kunnen laten gaan. We vinden dat erg jammer, want we hadden er veel zin in. Maar we begrijpen de keuze. Juist ook vanwege de grote betrokkenheid en interesse vanuit het dorp vinden we het heel belangrijk dat iedereen die dat wil ook aanwezig kán zijn.

Dit alles betekent dat het voor nú verstandig is de bijeenkomst in ieder geval uit te stellen tot na 1 april. Zodra een nieuwe datum gepland is informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Hartelijke groet,

Namens de voorbereidingsgroep,


Laatste wijziging: 15 maart 11:03