Hieronder een overzicht van woorden en begrippen die we vaak gebruiken op deze site.

Procesplan

Het hele co-creatie proces, de doelstellingen, achtergrond en de resultaten van DoeMaarnMee staan beschreven in het procesplan. Dit is een goede plek om te beginnen met lezen. Je vind hem onder documenten.

Voorzieningen

Dit zijn bijvoorbeeld de scholen, de huisartsen, Maarnwijzer, de hockey-, tennis-, en voetbalclubs, de muziekvereniging, de bibliotheek, etc etc. Kortom iedereen die in het dorp een ‘dienst’ aanbiedt in het sociaal maatschappelijk domein.

Deelnemer

Dit is een deelnemer in het co-creatie proces.
Je kunt individueel deelnememen, als betrokken inwoner, of als vertegenwoordiger van een groep inwoners, of als vertegenwoordiger van een voorziening. We vragen voor de werkbaarheid in het proces om zoveel mogelijk als vertegenwoordiger/georganiseerd deel te nemen.

Co-creatieproces

Het proces waarin deelnemers gelijkwaardig met elkaar gaan werken aan het optimaliseren van het geheel aan voorzieningen in Maarn. Belangrijke eigenschappen van co-creatie zijn: gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid/transparantie en vertrouwen.
De initiatiefnemers geloven in het feit dat maximale samenwerking zowel in de plan-, realisatie- en exploitatiefase, voor de dorpen het beste plan oplevert. Dat plan noemen we het Masterplan Voorzieningen.

Masterplan Voorzieningen

Het doel van het co-creatieproces is om met alle deelnemers een gedragen, integraal en duurzaam plan op te stellen voor de voorzieningen in Maarn Maarsbergen. Dit plan zal zo gedetailleerd als mogelijk worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Daar zal het reguliere besluitvormingsproces worden gevolgd. Door maximale samenwerking in de co-creatie tussen voorzieningen, bewoners en gemeente tijdens de planvorming verwachten we een haalbaar plan aan te kunnen bieden.

Regiegroep

De onafhankelijke regiegroep heeft tot doel om de kwaliteit van het co-creatie proces te borgen en deelnemers te activeren om het beste masterplan te kunnen maken. Deze bestaat uit een kern van een klein aantal regisseurs/leden uit het dorp en de gemeente.

De regiegroep is nadrukkelijk geen inhoudelijke partij : geen belangenarena. Daarom is zij niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitkomst van het proces.

De regiegroep werkt niet voor de gemeente, niet voor een aanbieder in het dorp, maar geheel zelfstandig voor het proces.

Werkgroep

Om de regiegroep heen bevindt zich een schil van mensen die uitvoerend kunnen ondersteunen op basis van hun benodigde expertise. Bijvoorbeeld in informatievoorziening, berekeningen, activatie van een bewonersgroep, visuele vormgeving van communicatie etc etc.
Meld je aan voor de werkgroep.

Procesbegeleider

De regiegroep wordt begeleid door een ervaren en onafhankelijke procesbegeleider.

Kaders

Kaders zijn voorwaarden van deelnemers in het proces.
Zo heeft de gemeente kaders, bijvoorbeeld over geld of de verhouding van sociale vs vrije huizenbouw, maar een sportvereniging of school natuurlijk ook: denk aan vierkante meters, groene ruimte, aansluiting op het dorp, leden/leerlingen die verwacht worden de komende jaren.
De kaders bij het besluit van de raad in juli 2020 zijn de gemeentelijke kaders. Dit zijn niet de kaders van de regiegroep.