Met “Doe Maarn Mee” willen we de inwoners van Maarn en Maarsbergen stimuleren om actief mee te doen aan de vormgeving van de toekomstige dorpsvoorzieningen in Maarn. Met dit co-creatie proces kunnen we als inwoners van Maarn en Maarsbergen zelf eigenaarschap nemen en samen meedenken over de toekomst van ons dorp. Waar en hoe we dit gaan doen ligt nog volledig open, omdat dit door de co-creatie wordt ingevuld. Dit is echt een unieke kans! Dus: Doe Maarn Mee!

Om tot een realistisch en breed gedragen resultaat te komen is een volwaardige participatie van direct en indirect betrokkenen en een goede vertegenwoordiging van de verschillende belangen erg belangrijk. Om de gemeenschappelijke belangen zo veel en zo goed mogelijk te dienen roepen we de inwoners en betrokkenen op om zich vanuit specifieke belangen te laten vertegenwoordigen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het “speelveld” voor alle deelnemers duidelijk is. Daarom zijn er vooraf voorwaarden opgesteld voor deelname aan de participatie opgesteld: zo zullen de deelnemers de doelstellingen en uitgangspunten van de procesaanpak moeten onderschrijven en committeren de deelnemers zich aan de opgestelde spelregels. Ook dienen de deelnemers goede kennis te hebben van de gemeentelijke kaders en randvoorwaarden en zijn bereid om de tussenresultaten steeds daaraan te toetsen.

Voor we gaan beginnen, zullen we eerst een informatieve eerste bijeenkomst organiseren. Daarin zal de voorbereidingsgroep kort uitleggen hoe het co-creatie proces eruit zal zien en worden belangstellenden uitgenodigd om aan het proces mee te doen. Ook zullen op deze avond raadsleden van de Utrechtse Heuvelrug aanwezig zijn om zich te laten informeren over het proces.

De exacte invulling gaan we samen vormgeven.

Meld je aan als deelnemer