Het doel van fase C is om te komen tot 1 scenario voor de manier waarop scholen, bibliotheek, dorpshuis de Twee Marken, sporthal, wonen en andere gewenste voorzieningen gaan landen op de daarvoor geschikte locaties in Maarn.

Dit scenario moet worden verwerkt in een masterplan op hoofdlijnen. Dit masterplan is zover uitgewerkt en doorgerekend dat het masterplan in principe in de volgende fase kan worden gebruikt om aan potentiële marktpartijen te worden voorgelegd.

Deze fase is het meest spannend voor de co-creatie. In deze fase worden de uitgangspunten van fase B uitgewerkt en vindt de belangenafweging plaats met belanghebbenden. Deze fase moet gaan leiden tot een ruimtelijke invulling: waar gaan de gebouwen komen, en een programmatische invulling: hoe gaan de gebouwen en de functies er in functioneren.

In fase C gaat een werkgroep van enthousiaste deelnemers aan de slag. Dit wordt de ‘werkgroep scenario’s’ genoemd. Dit is een groep mensen uit de dorpen aangevuld met ambtenaren vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, beide met kennis en kunde over de materie. Waar nodig wordt deze groep ondersteund met extern advies van deskundigen. Deze groep zal niet alleen plannen gaan maken maar zal deze plannen ook bespreken en vormen met de direct belanghebbenden. Bijvoorbeeld omwonenden rondom een van de locaties of leden van een van de sportverenigingen.

Deze fase duurt 4 maanden en is begin november begonnen. Tussendoor wordt constant bijgehouden of de opzet van fase C nog wel aansluit bij wat we willen bereiken. Aan het einde van deze fase zal het resultaat, het masterplan, worden voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aan de betrokken organisaties. Uiteraard komt er een grote informatiebijeenkomst om de plannen toe te lichten en te bespreken.

Op de hoogte blijven van fase C? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

De focusgroepen

Fase C is verdeeld in focusgroepen, elke focusgroep houdt zich bezig met een ander onderdeel van de co-creatie. Hieronder zijn de vier focusgroepen toegelicht:

 • De focusgroep Ruimtelijk (RO), verkeer & parkeren houdt zich bezig met de manier waarop de gewenste functies in ruimtelijke zin een plek en vorm (1:1000 volume) krijgen op de zoeklocaties en hoe daarbij het verkeer en parkeren op hoofdlijnen daaromheen geregeld kan worden.
 • De focusgroep Financiën en Exploitatie onderzoekt of de scenario’s financieel haalbaar zijn, zowel qua investering als qua exploitatie, op basis van de opgestelde uitgangspunten en kaders.
 • De focusgroep Governance houdt zich bezig met de manier waarop de voorzieningen al dan niet samengaan, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze dat organisatorisch en juridisch regelen met elkaar.
 • De focusgroep Stakeholders houdt zich bezig met de manier waarop draagvlak gecreëerd kan worden voor de scenario’s bij direct betrokkenen én bij de gemeenschap als geheel. Ook inventariseert de focusgroep Stakeholders welke besluitvorming nodig is bij de verschillende betrokken partijen. De focusgroep Governance en Stakeholders werken veel met elkaar samen.

Even voorstellen

Hieronder stellen de deelnemers van fase C zich voor.

 

Olav Loeber

Wat motiveert jou?

Ik hecht veel waarde aan een mutifunctioneel dorpshuis en sporthal, voor iedereen beschikbaar en bereikbaar.

Wat is jou passie?

Vrijwilliger op het Landgoed Maarsbergen, bestuurder van de Vrienden Dorpshuis en Landgoed Maarsbergen, contact met de natuur en zorg voor de drie schouwen in Loosdrecht.

Rinnie van der Horst

Wat motiveert jou?

Maarn/Maarsbergen moeten over moderne goede faciliteiten beschikken om ook in de toekomst aantrekkelijke en actieve dorpen te blijven voor de bewoners.

Wat is jou passie?

De belangen van de bewoners te vertegenwoordigen en versterken.

Guy Stanworth

Wat motiveert jou?

Betaalbaar wonen, behoud van voorzieningen

Wat is jou passie?

Een boswandeling, een goed boek, van die dingen

Kees de Wolf

Wat motiveert jou?

Als directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het MFC en wonen

Wat is jou passie?

Werk en uiteraard mijn gezin

Arend Smid

Wat motiveert jou?

belangrijke beeldvorming in het dorp en met name dorpshuisfunctie

Wat is jou passie?

gezin, vriendenkring, tennis, motortoeren, duiken, schaatsen

Gerda Schregardus

Wat motiveert jou?

Dat er een duurzaam gebouwd MFA komt met een functionele groene buitenruimte voor alle inwoners.

Wat is jou passie?

Onze prachtige omgeving en natuur samen met kinderen/volwassenen ontdekken en beleven.

Tijn Dries

Wat motiveert jou?

Als bestuurslid van De Twee Marken is voor mij de Ontmoeting het belangrijkste. Sinds 2015 hebben we een hoop kennis en ervaring opgedaan, die ik graag wil delen (en uitbreiden). Zo hebben we met elkaar de grootste kans om de juiste dingen te doen.

Wat is jou passie?

Ik werk dagelijks aan organisatie-ontwikkeling, verandering en cultuurverschillen. Ik let daarom vooral op wat mensen beweegt, wat het collectief belang is, en hoe je daar je verantwoordelijkheid in kan nemen (èn krijgen!). Voor mij is een goed proces het belangrijkste: dat levert namelijk een resultaat op waar we ons allemaal in herkennen.

Dick van Zaane

Wat motiveert jou?

"Ik wil graag helpen om samen tot duurzame voorzieningen voor Maarn/Maarsbergen te komen (in het bijzonder een volwaardige sporthal).
Ook ben ik nieuwsgierig naar de ontwikkeling van het co-creatieproces en wil daaraan bijdragen."

Wat is jou passie?

Ik ben actief als hockeyer en vrijwilliger. Daarnaast doe ik graag aan watersport.

Mariet Wolterbeek

Wat motiveert jou?

een mooi cultuurhuis realiseren

Wat is jou passie?

met elkaar mooie dingen maken

Vincent Prins

Wat motiveert jou?

Mijn gezin maakt voor diverse activiteiten met veel plezier gebruik van o.a. het dorpshuis en ik ben betrokken bij D2M. Daarom doe ik graag mee met fase C.

Wat is jou passie?

Naast mijn werk als projectmanager is dat de watersport, samen met het gezin.

Huug van der Vlist

Wat motiveert jou?

Ik vind het belangrijk dat de voorzieningen in Maarn / Maarsbergen op peil blijven en dat vernieuwing tot stand komt op een manier die op steun van de bewoners kan rekenen

Wat is jou passie?

Van alles, maar geen uitgesproken hobbies.

Bianca Kamphuis

Wat motiveert jou?

In lever graag een bijdrage aan het behouden en waar mogelijk verbeteren van laagdrempelige sociale, sportieve en culturele voorzieningen voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen voor de komende 30 jaar.

Wat is jou passie?

In mijn werk hou ik me bezig met mentale vitaliteit. Verbinden, ontmoeten, er 'met aandacht' voor elkaar zijn en elkaar vooruit helpen zijn belangrijke thema's voor mij.

Rolinka van Markus

Wat motiveert jou?

Als adviseur Dorpsgericht werken en voormalig dorpscoördinator van Maarn en Maarsbergen vind ik het belangrijk dat er meer synergie komt in het werk van de gemeenten en werk wat inwoners verzetten. Mijn passie is om van de mens achter de wens tot een mooie samenwerking te komen: samen leren.

Wat is jou passie?

Bewustwording en verbinding. Samen met mijn paarden ben ik dagelijks op zoek naar gelijkwaardige samenwerking. Echt in contact zijn met elkaar en samen door de wereld bewegen. Samenwerken vanuit gewaarzijn. Daar zijn paarden meesters in! Met grote dankbaarheid leer ik en anderen elke dag weer van ze.

Arjen Buteyn

Wat motiveert jou?

Vanuit mijn achtergrond als adviseur Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw bij de gemeente denk ik graag mee om zo te komen tot een mooi project!

Wat is jou passie?

Ben erg geïnteresseerd in natuur en sport of een combinatie van beide

Gerd de Kruif

Wat motiveert jou?

Ik wil graag de nodige en goede voorzieningen behouden en ontwikkelen in onze dorpen

Wat is jou passie?

Ik heb veel afwijkingen, het ene is nuttiger dan het andere: voetbal, Bach, bramenjam, nachtzwaluwen, moestuin, Wales, en ik werk ook nog, als zelfstandig adviseur

Margot Visser

Wat motiveert jou?

Maarn is in veel opzichten een prachtig dorp. Het is een plek waar mensen elkaar groeten, waar wonen, sporten en natuur in één hand gaan en waar van alles te doen is. Dat moeten we koesteren en beschermen. Om Maarn toekomstbestendig te maken én te houden doe ik mee aan DoeMaarnMee.

Wat is jou passie?

Ik vind het heerlijk om in en rond Maarn hard te lopen. Elk seizoen heeft wel iets te bieden, dus het is altijd genieten. En er gaat niets boven het leeg maken van je hoofd in de frisse buitenlucht!

Ruud Schook

Wat motiveert jou?

Dorpshuis is onontbeerlijk voor een leefbaar Maarn

Wat is jou passie?

Duurzaamheid/energiebesparing van gebouwen

Rienk Nicolai

In september 2021 was fase B. Het doel van fase B was om, met denkkracht uit de dorpen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug, te komen tot uitgangspunten per thema die van belang zijn voor de verdere uitwerking in fase C. De themagroepen zijn inmiddels afgerond. De uitgangspunten zijn in het rapportage van fase B onder elkaar gezet. Klik hieronder.

Rapportage fase B

Er is bewust voor gekozen om dit op themaniveau te doen en niet meteen de aandacht te vestigen op welke voorzieningen waar moeten komen. Als er in deze fase direct naar uitwerking van de verschillende functies en voorzieningen wordt gekeken gaan mensen zich organiseren naar belangen terwijl we in deze fase vooral nog op zoek zijn naar wat men bindt.

Dit betekent niet dat er aan het einde van fase B alleen globale ideeën per thema verzameld zijn. De denkkracht dient wel ingezet te worden om oplossingen en uitgangspunten te bedenken die kunnen bijdragen aan het realiseren van de voorzieningen. Daarbij is samenwerking tussen de thema’s onmisbaar.

Fase B was in september 2021 en duur ook één maand. Tijdens vier bijeenkomsten is toegewerkt naar ongeveer vijf uitgangspunten per thema. De thema’s: Groen, Sport, Wonen, Cultuur & vrije tijd en Scholen.

 


De Ontwikkelpuzzel

Een nieuw stuk dorp bouwen is net puzzelen. Hoe hangen de verschillende (ontwikkel)doelen met elkaar samen? Waar moeten we rekening mee houden? En waarom dan?

Tijdens de zomervakantie kun je bezig met deze puzzel. Kruip in de huid van een gebiedsontwikkelaar en kom er al puzzelend achter welke verschillende uitkomsten er kunnen zijn. Bedenk de mooiste oplossing en laat je buren/familie/vrienden mee puzzelen!

Klik hier om direct naar de puzzel te gaan

Je gaat ervaren hoe het is om gebouwen en voorzieningen te plaatsen in een te ontwikkelen gebied. De gebouwen en voorzieningen zijn per kleur opgedeeld in vier thema’s:

 • Woningen (Geel)
 • Bedrijven (Blauw)
 • Voorzieningen (Rood)
 • Voorzieningen in de openbare ruimte (Groen)

Het doel is om het totaal aantal sterren niet onder 0 te laten komen – dan heb je een sluitende begroting en kun je de wijk realiseren. Door woningen, bedrijven en commerciële voorzieningen te bouwen verdien je sterren, welke je kan inwisselen voor maatschappelijke voorzieningen, voldoende parkeerplaatsen en parken & pleinen.

Spelregels

Je moet wel rekening houden met een paar voorwaarden. Voor deze ontwikkeling gelden de volgende spelregels:

 • De helft van het aantal woningen moeten sociale huurwoningen zijn. Op het dak van een woning staat voor hoeveel woningen je kaart telt.
 • Per 10 woningen moet 1 parkeerplaats worden gebouwd. Op het dak van een woning staat voor hoeveel woningen je kaart telt.
 • In je gebied moeten de volgende gebouwen minimaal gebouwd worden
  • Basisschool
  • Gezondheidscentrum
  • Park of Plein
 • Er moeten minimaal 5 vakjes gevuld worden met bedrijven.
 • Er zijn combinatiekaarten (bijv. woningen boven een bedrijf). Die gelden voor de telling als een heel vakje. Dus voor de verplichting om een vakje te vullen met een bedrijf geldt ook een combinatiekaar.

We zijn heel benieuwd hoe jullie ervaringen met deze puzzel zijn. In het werkblad kun je die ervaring met ons delen en opmerkingen plaatsen. Dit mag ook via het e-mailadres info@doemaarnmee.nl.

Klik hier om naar de ontwikkelpuzzel te gaan in Mural!

De themaweek is afgerond.

Klik hier voor de verslaglegging van fase A

Het doel van fase A is om zo veel mogelijk mensen te vragen om hun mening te geven en hun dromen te vertellen.

Om vanuit het gedeelde belang te starten en niet vanuit deelbelangen, is de start van de co-creatie gericht op thema’s. Deze thema’s zijn: groen, sport, wonen en cultuur & vrije tijd. Ten aanzien van het thema scholen/kinderopvang hebben de scholen en de opvangorganisatie zelf aangegeven hier bij hun achterban continue onderzoek naar te doen en dit te verwerken in het traject.

De inwoners van Maarn/Maarsbergen kunnen op een interactieve en een toegankelijke manier hun inbreng te geven op de thema’s. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid tot een gelijke start binnen de co-creatie. Het meedoen en meedenken in fase A is voor iedereen toegankelijk en geheel vrijblijvend.

We beginnen op 28 juni met de themaweek. Deze is geheel digitaal via deze website. Elke dag komt een ander thema aan bod. Over het betreffende thema wordt ook veel informatie gegeven die van belang is voor de co-creatie.

Deelnemers kunnen meedoen op elk moment van de dag dat ze willen. Vanaf het moment dat een thema beschikbaar is gemaakt blijft het nog tot en met 7 juli mogelijk om mee te doen.

De digitale themaweek is ingedeeld in vier dagen, van maandag 28 juni tot en met donderdag 1 juli.

Dag 1: Groen

Dag 2: Sport

Dag 3: Wonen

Dag 4: Cultuur en vrije tijd

Het eindresultaat van Fase A is een verslaglegging van de resultaten die we in de themaweek hebben opgehaald. Dit verslag dient als basis voor Fase B.