Welkom bij de themaweek, vandaag staat wonen centraal.

Tijdens 4 themadagen krijgen de inwoners van Maarn & Maarsbergen de gelegenheid om op een interactieve en een toegankelijke manier hun inbreng te geven op de thema’s. Elke dag komt een ander thema aan bod. Meer weten?

Wonen is een thema dat gaat over de toekomst voor Maarn. Is er wel plek voor iedereen die wil wonen in Maarn? Kunnen jonge starters een betaalbare woning vinden? En waar ga je naar toe als je ook op latere leeftijd in een geschikte woning wil wonen? De druk op de woningmarkt is hoog, ook in Maarn en Maarsbergen. Dit thema gaat over wat voor soort woningen erbij zouden moeten komen in Maarn om te voldoen aan de woonbehoeften van de toekomst.

We hebben een aantal vragen voor je, die gaan over wonen in Maarn & Maarsbergen

Tuindorp

Het Tuindorp in Maarn (1924) is een van de best bewaarde tuindorpen van Nederland. Het tuindorp is een model voor stedelijke ontwikkeling, een zogenoemde Company Town. Dat concept is ontwikkeld in Engeland door Ebener Howard, en veel toegepast binnen Europa. In opdracht van de woningbouwvereniging Maarn is voor het personeel van de Nederlande Spoorwegen dit tuindorp gebouwd.

De oorspronkelijke tuindorpen hebben (arbeiders)huizen met grote (moes)tuinen, een school en winkels. De bouw van Tuindorp was het begin van de centrum van het dorp Maarn. De winkels aan dit plein van de bakker, slager, en grutter zijn woningen geworden. Sinds 2009 is het Tuindorp gemeentelijk monument.

De toekomst van tuindorp Maarn

Het tuindorp Maarn wordt gezien als het best bewaarde tuindorp en is dus uniek in Nederland. Daarnaast is het heel bijzonder dat het groene karakter in het gehele dorp zo sterk aanwezig is. Wanneer er nieuw gebouwd wordt in Maarn, zal deze nieuwbouw zich moeten verhouden naar de uitstraling van Maarn.

 

Bouwen voor verschillende generaties

In relatie tot Doe Maarn Mee is het bouwen van woningen waarschijnlijk nodig om twee redenen. De eerste reden is dat een diverser woningaanbod beter kan aansluiten op de wensen van toekomstige bewoners waardoor een vitale leefgemeenschap behouden blijft, wat ook weer goed is voor het gebruik van de voorzieningen. De tweede reden is om de voorzieningen te kunnen realiseren met een financieel gezond plan. Plat gezegd heeft de ontwikkeling inkomsten nodig voor de haalbaarheid.

Bij nieuwbouw is het belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de demografie. Demografie betekent het bestuderen van de bevolkingsopbouw. De cijfers geven een voorspelling van de toekomstige aantallen inwoners en huishoudens. Deze kunnen worden onderverdeeld naar bijvoorbeeld leeftijd of opleiding.

Met deze cijfers wordt bepaald wat de vraag zal zijn op de woningmarkt. De gemiddelde grootte van Nederlandse huishoudens wordt steeds kleiner, waardoor ook de toekomstige woning steeds kleiner wordt. In het huidige woonaanbod is vaak onvoldoende ruimte voor starters en senioren. De twee doelgroepen die zoeken naar een kleine woning. Voor senioren speelt niet alleen de woonbehoefte mee, maar ook de toegang tot zorg en voorzieningen. De oplossingen die beide groepen wenselijk vinden zijn verschillend. Denk aan bijvoorbeeld tiny houses, een knarrenhof, of een wooncoöperatie.

 

Toekomstvisie van de gemeente

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een toekomstvisie geschreven voor iedere kern in de gemeente.

De toekomstvisie is opgesteld op basis van dorpsparticipatie met online enquetes en een dialoogsessie. Uit de resultaten van de toekomstvisie Maarn & Maarsbergen blijkt dat het belangrijk is dat er gebouwd wordt voor senioren en starters, en dat er geen negatieve effecten zijn op de natuur en biodiversiteit. Als er gebouwd wordt, is er een voorkeur voor de randen van het dorp:

“Over de entree aan de westzijde van Maarn (Meubin) zijn de meningen verdeeld: er zijn zowel mensen die vinden dat dit een mooie plek voor woningbouw is, als mensen die vinden dat de natuur hier in stand moet blijven.
Aan de oostkant van Maarn, bij de Planetenbaan, zien vrij veel respondenten kansen voor woningbouw. In iets mindere mate geldt dit ook voor woningbouw in de weilanden aan de noordzijde, richting Woudenberg.”

Dank voor je deelname!

Vind je het thema wonen heel belangrijk bij het maken van de nieuwe plannen voor de voorzieningen en wil je graag verder meepraten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor de themagroep wonen in fase B. Begin september gaan we van start. Meer informatie komt na 7 juli op deze website. Wil je je nu alvast melden? Stuur een mailtje naar info@doemaarnmee.nl

 

Bronnen:

https://www.ivn.nl/routes/id:3023&locatie:Maarn&result:wandeling-door-de-meersbergse-buurt

https://www.wbvmaarn.nl/over-ons/over-ons/tuindorp/