De Binder is een multifunctioneel centrum waar ontmoeting centraal staat. In deze moderne accommodatie is iedereen welkom. Of het nou gaat om sporten, vergaderen, cultuur of een gezellige ontmoeting, in Leersum biedt De Binder hier de plek voor.

Kerckebosch wordt steeds meer gezien als een voorbeeld van duurzaamheid voor andere woonwijken in Nederland. Ook heeft Kerckebosch een actieve wijkvereniging.

In de wijk Spijkerkwartier in Arnhem werkt een groep enthousiaste en betrokken bewoners onder de naam DeBlauweWijkEconomie (vanuit de principes van Gunter Pauli’s ‘blauwe economie’) aan verschillende initiatieven die ontstaan vanuit de energie en behoefte van lokale bewoners.

Een koophuis is voor veel mensen onbetaalbaar en op een betaalbare huurwoning moet je vaak jarenlang wachten. Een kleine maar groeiende groep mensen stort zich nu op een alternatief: de wooncoöperatie, iets anders dus dan de woningcorporatie die sociale huurwoningen beheert.

Bij stedelijke ontwikkeling moet er meer aandacht komen voor de maatschappelijke voordelen van groen en water. Groen en water dragen bij aan verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de gezondheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  presenteert verschillende modellen die de maatschappelijke voordelen van groen en water, het natuurlijk kapitaal, in de stad in beeld brengen.

Een groene omgeving heeft ook een positieve bijdrage voor de biodiversiteit. In deze video vertelt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis, wat biodiversiteit is en hoe je dat in je eigen tuin kunt vergroten.

Hierin staat de visie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug omtrent wonen.

In het kader van het MFA-traject is het Penta Rho rapport opgesteld. Het doel van het rapport was om een verantwoord besluit te kunnen nemen over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om het project verder uit te kunnen werken en te kunnen aanbesteden.

Het samenbrengen van mensen uit verschillende generaties bespaart kosten, bestrijdt eenzaamheid en zorgt voor meer sociale cohesie. Bij onze oosterburen ontvangen ‘mehrgenerationenhäuser’ overheidssteun. Hoe gaat Nederland hiermee om?

In dit onderzoek wordt ingegaan op de belangrijkste uitkomsten en aandachts- punten voor de trendmatige woningbehoefte in de kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.