Maandag 16 maart stond de eerste informatieavond rond het co-creatietraject DoeMaarnMee gepland. Daarvoor heb je eerder een uitnodiging gekregen.

Helaas moeten ook wij vanwege de dreigingen van het Coronavirus de bijeenkomst van 16 maart verzetten.

Het Kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van Corona te beperken. Dat betekent dat er tot 1 april geen bijeenkomsten van meer dan 100 bezoekers meer georganiseerd mogen worden en dat senioren en mensen met een verhoogd risico voorzichtig moeten omgaan met grote groepen. Ook voor ons betekent dat tot onze spijt dat we de bijeenkomst niet door kunnen laten gaan. We vinden dat erg jammer, want we hadden er veel zin in. Maar we begrijpen de keuze. Juist ook vanwege de grote betrokkenheid en interesse vanuit het dorp vinden we het heel belangrijk dat iedereen die dat wil ook aanwezig kán zijn.

Dit alles betekent dat het voor nú verstandig is de bijeenkomst in ieder geval uit te stellen tot na 1 april. Zodra een nieuwe datum gepland is informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Hartelijke groet,

Namens de voorbereidingsgroep,


Laatste wijziging: 15 maart 11:03

Helaas is deze bijeenkomst uitgesteld vanwege de het Coronavirus.

16 maart 2020; inloop 20 uur, start 20.30 uur in De Twee Marken
1e bijeenkomst co-creatie toekomstige dorpsvoorzieningen Maarn

persbericht + uitnodiging

Maarn en Maarsbergen zijn vitale dorpen en willen dat graag blijven. Daar horen goede voorzieningen bij. Hoe mooi zou het zijn om een ontmoetingsplek te hebben waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen. En dat er gelijk ook ruimte ontstaat voor woningen.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe voorziening in Maarn op het Trompplein, gecombineerd met woningen en in vormgegeven in co-creatie met inwoners en gemeente. In de zomer hebben een aantal inwoners van Maarn en Maarsbergen nagedacht over alternatieven die mogelijk meer ruimte bieden voor een duurzame invulling. Deze zijn besproken met de dorpen en met de gemeente. Na positieve reacties zijn de krachten gebundeld en hebben we samen (initiatiefgroep en gemeente) een proces van co-creatie bedacht, waarin inwoners, organisaties en verenigingen samen vorm kunnen geven aan een plan voor de toekomstige dorpsvoorzieningen.

Hiervoor hebben we als voorbereidingsgroep een procesplan gemaakt met daarbij duidelijke kaders en uitgangspunten. Onder de naam Doe Maarn Mee! organiseren we op 16 maart een bijeenkomst om het proces toe te lichten en belanghebbenden uit te nodigen om mee te doen. Dit plan met de gemeentelijke kaders wordt ook in de gemeenteraad besproken en vastgesteld op 2 april. 

Wethouder Chantal Broekhuis; “We hebben een gezamenlijk doel voor ogen, goede maatschappelijke voorzieningen voor een vitaal Maarn en Maarsbergen. Hoe we dat kunnen realiseren vraagt doorzettingsvermogen én de wil om samen tot oplossingen te komen., denkend vanuit mogelijkheden, maar met de wetenschap dat de bomen niet tot in de hemel groeien, vraagt creativiteit, Ik heb er alle vertrouwen in dat het een mooi proces wordt en dat we in staat zijn om samen een haalbaar Masterplan voor het dorp Maarn te maken.”

Jan Wester, lid van de voorbereidingsgroep: “We hebben met elkaar een proces ontworpen waarbinnen belanghebbenden actief meedoen. Zo kunnen we als bewoners zelf eigenaarschap nemen en samen nadenken over de toekomst van ons dorp. In het proces stimuleren we iedereen om verbindingen te leggen en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken door slimme oplossingen te bedenken. Het is echt een mooie kans! Dus: Doe Maarn Mee!”

Vervolg

Als de gemeenteraad op 2 april een besluit over de kaders en het procesplan heeft genomen. Daarna start het werkelijke proces van co-creatie. Op 7 april met een bijeenkomst voor deelnemers waarin nog dieper wordt ingegaan op de aanpak en de spelregels. Op 13 en 14 mei zijn vervolgens de eerste werksessies gepland. Noteer de data vast in je agenda.

Een aantal inwoners uit Maarn en Maarsbergen hebben zich deze zomer opnieuw gebogen over de mogelijkheden van en voor een MFA in Maarn.

Daarover verscheen een artikel op 23 september in de Kaap en op 19 december een artikel in het AD.

Op deze site zullen de initiatiefnemers verder gaan communiceren en kun je vragen stellen.