Op maandag 22 juni was de beeldvorming voor het procesplan.
Deze kunt u hier terugkijken. Op 6 juli as is de oordeelsvorming (online).

Als onderdeel op de toelichting bij het raadsvoorstel, hebben we als voorbereidingsgroep een viertal stakeholders gevraagd hun beweegredenen om met dit proces mee te doen, op te nemen in een video.

Deze delen we hier graag in onderstaande compilatie met u.
Wilt u de volledige versies zien, kijk dan hier.

Ook de wethouder Chantal Broekhuis legde in de introductie nogmaals toe waarom zij dit proces ondersteunt.

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen graag van u!